Mobile: + 48 506 175 851

Phone: +48 77 463 51 61

Fax: +48 77 468 05 76

e-mail: info@sotrab.pl

Szybki kontakt
Facebook

Zapytanie ofertowe:

Zapraszamy do składania ofert:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie funkcji kierownika budowy inwestycji pn.: Przebudowa budynku magazynowego na budynek żłobka i klubu dziecięcego „Puchatek” w Strzelcach Opolskich przy pl. Kopernika 1, działka nr 5172  w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w ramach:

Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Działania 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównywania nierówności w dostępie do usług

Poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.01.02-16-0012/17-00

Więcej informacji w linku:

Ogloszenie

zal. 3 Wzór umowy

zal. 2 Oswiadczenie – powiazania kapitałowe

zal. 1 Formularz-oferty

 

WYNIKI:

PROTOKÓŁ

Przeliczenie punktacja BR